ตะเคียนให้หวย เลขเด็ด
ลายแทงคนชอบหวย แหล่งขุมทรัพย์ ใกล้ตัวหาได้ทั่วไปในบริเวณใกล้เคียง

ต้นตะเคียนทอง

ต้นโพธิ์

ต้นกล้วย

ต้นไม้ประหลาด