การพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน ยังอยู่ที่งวดละ 90 ล้านฉบับ
โดยใน 1 เดือนจะมีสลากออกสู่ตลาดราว 180 ล้านฉบับหากคูณด้วยราคาค้าปลีกที่ฉบับละ 80 บาทจะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,400,000,000.00 [หนึ่งหมื่นสีพันสี่ร้อยล้านบาท]

ผลหวยรางวัลที่ 1 สถิติการประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลปีพ.ศ.2563 ที่ผ่านมา
ผลหวยการออกรางวัลที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562 จำนวน 24 งวด สถิติประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากเลขท้ายสองตัว
ผลหวยสถิติรางวัลที่ 1 การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลปีพ.ศ.2561 ออกไปแล้ว 24 ครั้ง
ผลหวยรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลปีพ.ศ. 2560 รางวัลที่ 1 และสลากเลขท้ายสองตัว
ผลการออกหวยสถิติรางวัลที่ 1 และเลขท้ายสองตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลปีพ.ศ.2559
สถิติผลหวยรางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาลปี พ.ศ. 2558 ออกรางวัลจำนวน 24 ครั้ง

เงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแบ่งเป็น 9 ชนิดของเงินรางวัลทั้งหมด
สลากการกุศลอีกบริการของสลากกินแบ่งรัฐบาล
ถูกหวย ถูกลอตเตอรี่ ติดต่อขอรับเงินรางวัล
ธนาคารออมสิน จ่ายเงินต่อผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติปีพ.ศ. 2558

ขอบคุณกำลังใจที่ผลักดันให้มุ่งมั่นพัฒนาต่อไป และสร้างทางเลือกใหม่ในการให้ข้อมูลนักลงทุนอิสระ

ลดความเสี่ยง

การลงทุนด้วยตัวคุณเองอ่าน RabbitH สลากกินแบ่งรัฐบาลมีเลขหกตัว xxxxxxโอกาศถูกเลขท้าย 2 ตัวคือ 1% ข้อมูลกลุ่มเลข ช่วยคุณจัดระเบียบความคิดและวิจารณญาณในการลงทุน

#ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง 008217 เลขท้ายสองตัว 02 Accurate Datasets


#ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 17 ธันวาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง 930255 เลขท้ายสองตัว 08 Accurate Datasets


#ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 ธันวาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง 915350 เลขท้ายสองตัว 78


#ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
รางวัลที่หนึ่ง 795283 เลขท้ายสองตัว 03 Accurate Datasets


#ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
รางวัลที่หนึ่ง 361211 เลขท้ายสองตัว 45 Accurate Datasets


#ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง 968630 เลขท้ายสองตัว 62 Accurate Datasets


#ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง 594825 เลขท้ายสองตัว 07 Accurate Datasets


#ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 กันยายน 2558
รางวัลที่หนึ่ง 743148 เลขท้ายสองตัว 06 Accurate Datasets


#ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 กันยายน 2558
รางวัลที่หนึ่ง 021094 เลขท้ายสองตัว 89 Accurate Datasets


#ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง 033363 เลขท้ายสองตัว 40 Accurate Datasets


#ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง 518677 เลขท้ายสองตัว 53


#ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง 121507 เลขท้ายสองตัว 49 Accurate Datasets


#ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง 759049 เลขท้ายสองตัว 26 Accurate Datasets


#ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2558
รางวัลที่หนึ่ง 644742 เลขท้ายสองตัว 05 Accurate Datasets


#ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 2 มิถุนายน 2558
รางวัลที่หนึ่ง 388881 เลขท้ายสองตัว 65 Accurate Datasets


#ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง 011421 เลขท้ายสองตัว 38 Accurate Datasets


#ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง 543466 เลขท้ายสองตัว 30 Accurate Datasets


#ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 เมษายน 2558
รางวัลที่หนึ่ง 506260 เลขท้ายสองตัว 38 Accurate Datasets


#ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 เมษายน 2558
รางวัลที่หนึ่ง 605704 เลขท้ายสองตัว 70 Accurate Datasets


#ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 มีนาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง 048151 เลขท้ายสองตัว 92 Accurate Datasets


#ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 มีนาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง 240237 เลขท้ายสองตัว 34 Accurate Datasets


#ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
รางวัลที่หนึ่ง 001864 เลขท้ายสองตัว 90 Accurate Datasets


#ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
รางวัลที่หนึ่ง 155537 เลขท้ายสองตัว 79


#ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 มกราคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง 244351 เลขท้ายสองตัว 74 Accurate Datasets


ตรวจรางวัลที่ 1 และสลากเลขท้าย 2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาล

2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563

เงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแบ่งเป็น 9 ชนิดของเงินรางวัลทั้งหมด

โดยสลาก 1 ชุดมีจำนวนหนึ่งล้านฉบับ จำหน่ายราคาปลีกฉบับละ 80 บาท ถ้าจำหน่ายหมดกำหนดเงินรางวัลต่อชุดดังนี้

 • รางวัลที่หนึ่งจำนวน 1 รางวัล มูลค่า 6,000,000 บาท
 • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งจำนวน 2 รางวัล 100,000 บาท
 • รางวัลที่สอง จำนวน 5 รางวัล มูลค่า 200,000 บาท
 • รางวัลที่สาม จำนวน 10 รางวัล มูลค่า 80,000 บาท
 • รางวัลที่สี่ จำนวน 50 รางวัล มูลค่า 40,000 บาท
 • รางวัลที่ห้า จำนวน 100 รางวัล มูลค่า 20,000 บาท
 • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง 2,000 รางวัล 4,000 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง 2,000 รางวัล 4,000 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง 10,000 รางวัล 2,000 บาท

สลาก 1 ชุด มี 14,168 รางวัล เป็นเงิน 48,000,000 บาท
เงื่อนไขการขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก. เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
ข. ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆ ต้องลดลงตามส่วน
ค. ผู้ถูกรางวัลต้องมาขอรับเงินรางวัลภายใน 2 ปี นับจากวันประกาศผลออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล หากพ้นกำหนดจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ง. ผู้ขอรับเงินรางวัลต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัล ทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

สลากการกุศลอีกบริการของสลากกินแบ่งรัฐบาล

มีเงินรางวัลต่อไปนี้

รางวัลที่หนึ่งมีจำนวน 1 รางวัลมูลค่า 6,000,000 (บาท)
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีจำนวน 2 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 100,000 มูลค่า (บาท)

รางวัลที่สองมีจำนวน 5 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 200,000 (บาท)
รางวัลที่สามมีจำนวน 10 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 80,000 (บาท)
รางวัลที่สี่มีจำนวน 50 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 40,000 (บาท)
รางวัลที่ห้ามีจำนวน 100 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 20,000 (บาท)

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้งมีจำนวน 2,000 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 4,000 (บาท)
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้งมีจำนวน 2,000 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 4,000 (บาท)
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้งมีจำนวน 10,000 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 2,000 (บาท)

เงื่อนไขการรับเงิน รางวัลสลากการกุศล
ก. เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
ข. ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆ ต้องลดลงตามส่วน
ค. ตรวจผลรางวัลโดยใช้ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดเดียวกัน
ง. ผู้ถูกรางวัลมีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัลภายใน 10 ปี นับแต่วันออกรางวัลสลากการกุศล หากพ้นกำหนดจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
จ. ผู้ขอรับเงินรางวัลต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล

ถูกหวย ถูกลอตเตอรี่ ติดต่อขอรับเงินรางวัล

ได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขที่ 359 ถนนนนทบุรีตำบล ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสะดวกในการรับเงินรางวัลโปรดนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาด้วยทุกครั้ง

ขั้นตอนการรับเงินรางวัล
1. ติดต่อประชาสัมพันธ์
2. กรอกใบคำขอรับเงินรางวัล
3. รับบัตรคิว
4. รับเงินรางวัลและชำระค่าอากรแสตมป์ / ภาษี

การชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษี
สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้รับเงินรางวัลต้องชำระค่าอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาทของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท
สลากการกุศล ผู้ขอรับเงินรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 บาท

การรับเงินรางวัลไม่เกิน 20,000.- บ าท จ่ายเงินรางวัลเป็นเงินสด โดยท่านต้องชำระค่าอากร / ค่าภาษีก่อนรับเงินรางวัล
การรับเงินรางวัลเกินกว่า 20,000.- บาทขึ้นไป จ่ายเงินรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
โดยหักค่าอากร/ค่าภาษีเรียบร้อยแล้ว

การจัดสรรเงินรายได้
คสช. อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งที่11/2558 ข้อ 10 ให้ยกเลิกความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.
2517 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 22 เงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้จัดสรรดังนี้
1. ร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวัล
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบเป็นรายได้แผ่นดิน
3. ไม่เกินกว่าร้อยละ สิบเจ็ดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย
4. ร้อยละสามเป็นเงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม

ธนาคารออมสิน จ่ายเงินต่อผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

อีกหนึ่งบริการที่ทางธนาคารอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน ผู้ถูกรางวัลรับเงินง่ายขึ้นเปิดให้บริการตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์ สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ขึ้นรางวัลได้นั้นต้องเป็นสลากงวดปัจจุบัน และสลากจะต้องมีสภาพสมบรูณ์ ไม่มีรอยลบ ขูดขีดหรือชำรุดเสียหายมีลายมือชื่อ นามสกุลเขียนกำกับหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อแสดงตัวตน การจ่ายเงินรางวัลนั้นทางธนาคารออมสิน จะจ่ายเฉพาะรางวัลต่อไปนี้

 • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
 • รางวัลที่ 2
 • รางวัลที่ 3
 • รางวัลที่ 4
 • รางวัลที่ 5
 • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
 • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว

หมายเหตุ
ผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 ติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล
1. นำจ่ายเงินรางวัลโดยโอนเงินเข้าบัญชี
2. ชื่อด้านหลังสลากกินแบ่งรัฐบาล, เลขที่บัญชีเงินฝากและหมายเลขบัตรประชาชนของผู้รับเงินรางวัลต้องตรงกัน

คุณสมบัติผู้ขอเงินรางวัล
1. เป็นบุคคลอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ยกเว้นผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส (เป็นไปตามระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ม.4)
2. มีบัญชีธนาคารออมสิน

อัตราค่าธรรมเนียมมี 2 ส่วน ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ในอัตรา 1 บาทหรือร้อยละ 0.5 กรณีสลากการกุศลต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายอัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล
2. ค่าธรรมเนียมการให้บริการธนาคารออมสินอัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล