ຮັບເອົາໃບສະ ໝັກ ສຳ ລັບຜູ້ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທາງອິນເຕີເນັດ, 85,000 ກີບຕໍ່ມື້
ສາມາດອ່ານແລະຂຽນເປັນພາສາລາວ
ສາມາດອ່ານ, ຂຽນເປັນພາສາໄທ
ສາມາດ ນຳ ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ
ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຕິດຕໍ່ກັບ ໜ່ວຍ ງານພາກລັດແລະບໍລິສັດເອກະຊົນ.
ສະ ໝັກ ແລະ ສຳ ພາດມື້ນີ້.

ສະ ໝັກ ຜ່ານ online
ເພີ່ມ ID LINE 0925587557

ຜູ້ທີ່ຜ່ານການ ສຳ ພາດຈະເຮັດວຽກເທົ່ານັ້ນ.
ສັນຍາປະ ຈຳ ວັນ