คนดังในอดีต ให้โชครวย
ขอหวยคนดัง
รูปปั้นแม่นาคพระโขนง วัดมหาบุศย์

รูปปั้นพุ่มพวงดวงจันทร์ วัดทับกระดาน

รูปหล่อ ดร.ตั้ว ลพานุกรม หน้าองค์กรเภสัช

รูปปั้น มิตรชัย บัญชา พัทยา หาดดงตาล

รูปปั้น ยอดรัก สลักใจ วัดไร่ขิง นครปฐม