เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่จำกัด
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 09:30 – 18:30

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ทำเอกสารรายงานประจำสัปดาห์และรายเดือน,ทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและบริษัทแม่
2. ทำการติดตามลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า
3. โทรศัพท์ติดตามงาน
4. บริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจที่สุด
5. ให้คำปรึกษาและข้อมูลแก่ลูกค้าเพื่อสนับสนุนงานขาย
6. ตอบคำถามผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อแนะนำให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของบริษัท
7. สนับสนุนงานบริการงานขาย
8. ติดต่อลูกค้าเพื่อดำเนิดการปิดการขาย

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย,หญิง
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ม.6
ประสบการณ์(ปี) : 2

เอกสารทางราชการที่ต้องมี
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารสมัครงานที่ต้องมี
เรซูเม่ และรูปถ่าย
สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)
ประกาศนียบัติรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ (Certification ถ้ามี)