RabbitH Innovation

ตรวจสอบยอดขาย ค่าคอมมิชชั่น 10% และผลตอบแทนพิเศษ [Incentive]

วิธีตรวจสอบยอดขาย

ไปที่หน้ารายงาน (ตัวอย่าง https://store.rabbith.com/affiliate-home/affiliate-login) กดที่ปุ่ท Revenue คุณสามารถทราบได้ทันทีว่ามีคนกดดูหรือกดซื้อ หมายเหตุ Visitor จำนวนผู้เยี่ยมชมสูงอาจเกิดจากมีหนึ่งคนที่กดเข้าดูหลายๆครั้ง Close Transactions จำนวนคนที่ซื้อไปแล้ว Revenue ผลตอบแทน ความหมายคำศัพท์ หน้ารายงาน
  • Overview หมายถึง ภาพรวมข้อมูลปัจจุบัน
  • Sales หมายถึง ยอดขาย
  • Payment History หมายถึง ประวัติการถอนเงิน/ประวัติการได้รับค่าคอม
  • Creatives หมายถึง แบนเนอที่ต้องการเลือกเพื่อนำไปโปรโมท
  • Edit Profile หมายถึง แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
  • Log out หมายถึง ออกจากระบบ
  • Impressions หมายถึง จำนวนครั้งที่แสดงโฆษณาออกไป ถึงแม้ว่าจะแสดงโฆษณาซ้ำกับคนเดิมก็ตาม ก็จะมีการนับเรื่อยๆ

งานออนไลน์ค่าคอมมิชชั่น 10%

[โอนค่าคอมมิชชั่นผ่านบัญชีธนาคารตามจำนวนที่ทำได้จริง โดยไม่มีขั้นต่ำ] ตัวอย่างการคำนวนค่าคอมมิชชั่น 1. คุณนภา มีรายได้จากการขายคู่มือเก็งเลขระหว่างวันที่ 18-30 กันยายน 100,000 บาท คุณนภาจะได้รับค่าคอมมิชชั่น (100,000*10% = 10,000) โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 5-10 ตุลาคม และคุณนภาจะได้รับการแจ้งเตือนทาง SMS และหรือ Email
แรบบิท กระต่ายตื่นหวยช่วยให้คุณถูกหวยและลอตเตอรี่

ผลตอนแทนพิเศษ

ยอดขาย 5,000 – 10,000 บาท รับทองคำ 0.6 กรัม ยอดขาย 10,001 – 70,000 บาท รับทองคำครึ่งสลึง ยอดขาย 70,001 – 150,000 บาท รับทองคำ 1 สลึง ยอดขาย 150,001 – 300,000 บาท รับทองคำ 2 สลึง ยอดขาย 300,001 – 500,000 บาท รับทองคำ 3 สลึง ยอดขาย 500,001 – 1,000,000 บาท รับทองคำ 1 บาท ยอดขายเกิน 5,000 บาทขึ้นไป จะได้รับรางวัลพิเศษทุกกรณี โดยเลือกรับเป็นทองคำหรือเงินสดมูลค่าเท่าราคาทองคำในขณะนั้น