ถาม-ตอบ

เรียนรู้และศึกษาการทำงานด้วตนเอง

รูปที่1หน้ารายงาน

ความหมายคำศัพท์

  • Overview หมายถึง ภาพรวมข้อมูลปัจจุบัน
  • Sales หมายถึง ยอดขาย
  • Payment History หมายถึง ประวัติการถอนเงิน/ประวัติการได้รับค่าคอม
  • Creatives หมายถึง แบนเนอที่ต้องการเลือกเพื่อนำไปโปรโมท
  • Edit Profile หมายถึง แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
  • Log out หมายถึง ออกจากระบบ
  • Impressions หมายถึง จำนวนครั้งที่แสดงโฆษณาออกไป ถึงแม้ว่าจะแสดงโฆษณาซ้ำกับคนเดิมก็ตาม ก็จะมีการนับเรื่อยๆ

 

ตรวจสอบยอดขาย

กดที่ปุ่ท Revenue หมายถึง รายได้จากการขายสินค้า คุณสามารถทราบได้ทันทีว่ามีคนกดดูหรือกดซื้อจากบัญชีชื่อ ID ของคุณ

หมายเหตุ
Visitor อาจสูงอันเกิดจากการนับจำนวนที่ไม่ซ้ำกันในหนึ่งคนที่กดดูหลายๆครั้ง
Close Transactions จำนวนคนที่ซื้อไปแล้ว ต่อวัน ต่อเดือน
Revenue กำไรที่คุณได้รับต่อวัน ต่อเดือน

วิธีโพสแบบใหม่

ขั้นตอนที่ 1 เปิดหน้าเว็บ Sales page
ขั้นตอนที่ 2 ทำการ copy link
ขั้นตอนที่ 3 คุณสามารถนำลิงค์ที่ก็อปปี้ไปเผยแพร่ได้ทันที โดยใส่ใน Facebook, Instagram, Twitter, หรือ WebBoard ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 4 ตัวอย่างนำ link ของคุณ ไปใส่ใน Facebook [รอประมาณ 1-3 นาทีในการ render รูปภาพจากระบบของ Facebook และขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอเนตที่คุณใช้]
ขั้นตอนที่ 5 ผลลัพท์หลังผ่านการ render รูปภาพจากระบบของ Facebook [คนในเครือข่าย Facebook จะเห็นภาพนี้และสามารถกดทำธุรกรรมได้ทันที]

หน้าใช้งานจริงในการค้าขายออนไลน์ ทำงานที่บ้านสำหรับคู่ค้า