RabbitH Innovation

วิธีโอนเงิน

1.ทำการชำระเงิน และแจ้งโอนเงินที่หน้านี้ “สั่งซื้อและเลือกช่องทางชำระเงิน”
2.รอตรวจสอบและอนุมัติ
3.ระบบจะส่งข้อมูลให้ทุกวันทางไลน์โดยมีอายุการใช้งาน 30 วันต่อ 1 รอบบิล

เติมเงินออนไลน์-ทรูมันนี่ อีวอลเล็ทที่ 7eleven

1.แจ้งพนักงาน 7eleven ว่า “เติมเงินออนไลน์-ทรูมันนี่ อีวอลเล็ท” เข้าหมายเลข 0925587557
2.จำนวน 40, 50, 100, 300, 500, 1,000 และ 2,000 บาทตามต้องการ
3.ชำระเงิน และรับใบยืนยันการทำรายการ
4.ทำการแจ้งโอนเงินที่หน้านี้ *กรอกข้อมูล ยืนยันการชำระเงิน
5.รอตรวจสอบและอนุมัติ

Rabbith true money wallet at 7eleven