ตำแหน่ง Graphic Designer

รับนักศึกษาฝึกงาน สนใจทักแชท

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย/หญิง
ศึกษาทางด้านการออกแบบ นิเทศศิลป์ (Graphic design) หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถในการใช้โปรแกรมในการออกแบบ (illustrator / photoshop / indesign / dreamweaver)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานที่ปฏิบัติงาน : ทำงานที่บ้าน ทำงานบน Asana Online Platform

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– ดูแลงานออกแบบ Artwork เพื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์ สื่อ Online อาทิ โบรชัวร์, Logo, Info Graphic, Layout Design,Concept Website Banner ให้สอดคล้องกับแบรนด์ Standard
– ถ่ายภาพ หรือถ่ายวีดีโอ เพื่อตัดต่อและจัดวางสำหรับสื่อโฆษณาออนไลน์
– ออกแบบป้ายสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น สื่อการขายกราฟฟิกต่าง ๆ
– ประสานงานร่วมกับแผนกต่างๆภายในองค์กรและติดตามงานจนสำเร็จ
– งานอื่น ๆ ภายในแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย