RabbitH Innovation

รับนักศึกษาฝึกงาน

Share This Post

โครงการ ฝึกทักษะวิชาชีพ ปี2020

ขอต้อนรับน้องๆ ที่ต้องการเข้าร่วมการฝึกและพัฒนาความสามารถ

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • คณะเทคโนโลยี
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐ และเอกชนโดยไม่จำกัดชั้นปี
มีอาจารย์และหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นๆ จริง
มีความสามารถในการใช้ทักษะ พัฒนาแนวคิดให้เป็นรูปธรรมและประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 1 : กรอกข้อมูลเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ https://partner.rabbith.com
ขั้นตอนที่ 2 : รอเจ้าหน้าที่โครงการติดต่อกลับ เพื่อนัดหมาย วัน เวลา vdo conference และ/หรือ Phone interview
ขั้นตอนที่ 3 : จัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ
3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน[PDF]
3.2 หนังสือส่งตัว [PDF]

ขั้นตอนการฝึกงาน

ก่อนการฝึก
1. จัดส่งเอกสารและเลือกตำแน่งงานที่ต้องการฝึกประสบการณ์ การทำงาน
2. สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และหรือ VDO conference
3. รออนุมัติจากเจ้าหน้าที่และรับหนังสือใบตอบรับการเข้าฝึกวิชาชีพ

ระหว่างฝึก
ทำงานบนระบบ Asana Online project platform
บันทึกการทำงานลงระบบ Cloud
ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หลังฝึก
1. Export ข้อมูลการทำงานลง Excel
2.ประเมินผลและออกหนังสือรับรองการฝึกงาน

More To Explore

กรวดน้ำ

ขั้นตอนและวิธีกรวดน้ำ ที่ควรรู้ เตรียมน้ำสะอาดไว้ ๑ ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ สวด 3 จบ นะ โม พุท ธา ยะลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จ มาเป็นประธาน อิทัง

คาถากรวดน้ำโบราณ

[toc] คำกรวดน้ำภาษาไทยโบราณ บุญทานที่ทำ กลายเป็นข้าวน้ำ เครื่องทิพย์นานา เป็นวิมานทอง เรืองรองโสภา กับทั้งนางฟ้า พันหนึ่งบริวาร เครื่องทิพย์ครั้งนี้ ส่งถึงชนนี บิดาอย่านาน ถึงญาติทุกหมู่ ครูบาอาจารย์ พ้นทุกข์อย่านาน ได้วิมานทอง ฝูงเปรตทั้งหลาย นรกอสุรกาย หมู่สัตว์ทั้งผอง เต่า ปลา ปู หอย กุ้งน้อยเนืองนอง จงตั้งใจปอง

สมัครรับ เลขเด่นพารวย

ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ

สั่งซื้อสินค้าข้อมูลเลขเด็ดงวดนี้และบริการจัดส่งลอตเตอรี่ถึงบ้านล่วงหน้า