[vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces”][vc_column][vc_cta h2=”” txt_align=”center” add_button=”bottom” btn_title=”โครงการ ฝึกทักษะวิชาชีพ ปี2020″ btn_align=”center” add_icon=”top” i_icon_fontawesome=”fa fa-handshake-o” i_color=”white” i_size=”xl” css=”.vc_custom_1577629553827{background-color: #e83565 !important;}”]

ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน

ผ่านระบบ Asana platform

 [/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

โครงการ ฝึกทักษะวิชาชีพ ปี2020

ขอต้อนรับน้องๆ ที่ต้องการเข้าร่วมการฝึกและพัฒนาความสามารถ

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • คณะเทคโนโลยี
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐ และเอกชนโดยไม่จำกัดชั้นปี
มีอาจารย์และหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นๆ จริง
มีความสามารถในการใช้ทักษะ พัฒนาแนวคิดให้เป็นรูปธรรมและประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 1 : กรอกข้อมูลเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ https://partner.rabbith.com
ขั้นตอนที่ 2 : รอเจ้าหน้าที่โครงการติดต่อกลับ เพื่อนัดหมาย วัน เวลา vdo conference และ/หรือ Phone interview
ขั้นตอนที่ 3 : จัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ
3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน[PDF]
3.2 หนังสือส่งตัว [PDF][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ขั้นตอนการฝึกงาน

ก่อนการฝึก
1. จัดส่งเอกสารและเลือกตำแน่งงานที่ต้องการฝึกประสบการณ์ การทำงาน
2. สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และหรือ VDO conference
3. รออนุมัติจากเจ้าหน้าที่และรับหนังสือใบตอบรับการเข้าฝึกวิชาชีพ

ระหว่างฝึก
ทำงานบนระบบ Asana Online project platform
บันทึกการทำงานลงระบบ Cloud
ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หลังฝึก
1. Export ข้อมูลการทำงานลง Excel
2.ประเมินผลและออกหนังสือรับรองการฝึกงาน

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]