จรรยาบรรณ

o มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและเพื่อนร่วมอาชีพ
o ให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอและชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงประโยชน์และความเสี่ยง
o รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
o หมั่นศึกษาหาความรู้ ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ
o ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ

แนวทางปฎิบัติในการขาย

1.อธิบายวิธีการใช้งาน หลักการทำงาน
2.ระบุแจ้งชัดว่าคู่มือช่วยซื้อสลากเสี่ยงเป็นเครื่องมือส่งเสริมการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากหวยลาวพัฒนา
3.ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนหรือก่อความรำคาญให้แก่ลูกค้า
4.แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นการเสนอข้อมูลทางเลือก ไม่ใช่การใบ้หวยอันทำให้ลูกค้าเข้าใจผิด คู่มือช่วยซื้อสลากเป็นข้อมูลทางเลือกที่ลูกค้านักลงทุนต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการเลือกสลากเสี่ยงด้วยตนเองเท่านั้น
ข้อห้ามปฏิบัติ
1.ชักชวนให้ลูกค้าเข้าเล่นการพนันอันขัดต่อ พระราชบัญญัติการพนัน
2.ให้ข้อความที่เป็นเท็จอันขัดต่อนโยบายเว็บไซต์