ตำแหน่ง Motion graphic

รับนักศึกษาฝึกงาน สนใจทักแชท

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 18 – 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 0 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน : ทำงานที่บ้าน ทำงานบน Asana Online Platform

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการผ่าน inbox / comment ผ่านสื่อ Social Media
– วางแผนและจัดทำ Content Calendar ในแต่ละเดือน ผ่านสื่อ Social Media ( FB/IG/LINE)
– สร้างเนื้อหาและบทความ ประกอบการโฆษณประชาสัมพันธ์ ผ่าน Social Media เพื่อส่งเสริม SEM
– ประสานงานกับทีมงาน เช่น Graphics Designer / Sales / Marketing เพื่อนำเสนอเนื้อหา ให้ตอบโจทย์และตรงตามวัตถุประสงค์ของแบรนด์
– สร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่ม Brand Loyalty โดยใช้ทักษะการสื่อสารอย่าง สร้างสรรค์
– สร้างสรรค์ผลงานทางด้านกราฟิก เพื่อตอบสนองความต้องการของ Producer
– ผลิตผลงานทางด้านกราฟิก การทำ Interlude รายการ, การทำ keyscene