RabbitH Innovation

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว ทางเลือกสำหรับคุณเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมข้อมูลของคุณแบบออนไลน์ ลักษณะการใช้งานข้อมูลดังกล่าว และสิทธิ์ที่คุณมี หากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณอยู่ภายใต้เขตอำนาจของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป 2016/679 (“GDPR”) โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด และตรวจดูความเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีขึ้นที่เว็บไซต์นี้เป็นระยะ เราสามารถแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาโดยการโพสต์ข้อกำหนดที่ได้รับการปรับแก้ในเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดที่ได้รับการปรับแก้ทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติในวันที่ซึ่งได้แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่โพสต์ หากไม่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น เว็บไซต์ RabbitH มีการบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์และโดเมนทั้งหมด รวมถึงเว็บไซต์ประจำภูมิภาคหรือเว็บไซต์เฉพาะประเทศทั้งหมด (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์”) เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไปยังบุคคลที่สามด้วยเหตุผลในเรื่องข้อมูลและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ หากคุณเข้าถึงลิงก์ดังกล่าว คุณจะออกจากเว็บไซต์ เราไม่ควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้นหรือแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งอาจแตกต่างไปจากแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณเลือกจะส่งมอบให้บุคคลที่สามซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้อง เราไม่ตรวจสอบหรือควบคุมข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ดังกล่าวหรือแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม และเราไม่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติหรือเนื้อหาของเว็บไซต์นั้น ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและใช้งาน ในนโยบายนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายในเขตอำนาจที่คุณพำนัก ในเขตอำนาจทางกฎหมายบางเขต “ข้อมูลส่วนบุคคล” จะไม่รวมถึงข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ เว็บไซต์เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันดังนี้ หากคุณเลือกลงทะเบียนกับเว็บไซต์ใดก็ตามเพื่อรับการอัปเดตจากเรา จัดการบัญชีของคุณ และ/หรือใช้งานพอร์ทัลบริการตนเอง คุณจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลการติดต่อ (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส ชื่อเข้าสู่ระบบที่ไม่ซ้ำกัน และรหัสผ่าน) เราใช้ข้อมูลนี้ตามผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบธรรมของเรา เพื่อให้บริการและ/หรือติดต่อคุณเกี่ยวกับบริการต่างๆ ในเว็บไซต์ของเราที่คุณแสดงความสนใจ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy ) RabbitH website ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่ทางเว็บไซต์ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์จึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ๑. ทางเว็บไซต์เคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและตระหนักดีว่า ท่านในฐานะผู้ใช้บริการย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการของทางเว็บไซต์ ๒. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทางเว็บไซต์ได้รับมา เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของทางเว็บไซต์เท่านั้น และทางเว็บไซต์จะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ๑. ทางเว็บไซต์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของทางเว็บไซต์ และเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยปกติแล้ว คุกกี้และดิจิทัลมาร์เกอร์อื่นๆ เรารวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติผ่านการใช้งานคุกกี้และดิจิทัลมาร์เกอร์อื่นๆ คุกกี้และดิจิทัลมาร์เกอร์เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่อาจได้รับการจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของคุณ หรือฝังอยู่ในหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะช่วยให้เราจดจำคุณและสามารถติดตามการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้ เราจะใช้คุกกี้ในขั้นตอนการเช็คเอาท์เพื่อติดตามคำสั่งซื้อของคุณในขณะที่คุณเคลื่อนผ่านการจองในแต่ละขั้นตอน เราอาจใช้บริการของบุคคลที่สามในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการใช้งานคุกกี้และดิจิทัลมาร์เกอร์อื่นๆ ในนามของเรา คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในการกำหนดลักษณะหรือเมนูตัวเลือกในเบราว์เซอร์ของคุณได้ หากคุณเลือกปิดใช้งานคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่บางส่วนในเว็บไซต์ได้ ๒. เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการ และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน ทางเว็บไซต์จึงจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่านโดยระบบอัตโนมัติ โดยจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย (๑) หมายเลขไอพี (IP Address) (๒) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) นอกจากนี้ยังได้ใช้บริการของหน่วยงานภายนอกที่มีการจัดเก็บบันทึกการเข้าออกระบบให้บริการทางเว็บไซต์ตามที่กฎหมายกำหนดด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ๑. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีคุณภาพของท่าน ทางเว็บไซต์จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของทางเว็บไซต์เท่านั้น ๒. ทางเว็บไซต์จะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่ • เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด • เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น • เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่น • เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล • เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ ๓. ทางเว็บไซต์จะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ หรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่ • ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากท่าน • เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด • เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น • เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่าน • เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล • เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติและได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการนั้นไว้เป็นความลับ การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ๑. ทางเว็บไซต์จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านและจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของทางเว็บไซต์เท่านั้น ๒. ทางเว็บไซต์จะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานมิให้เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ • เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด • ได้รับความยินยอมจากท่าน • เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่าน • เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานส อบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล • เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ๑. ทางเว็บไซต์ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทางเว็บไซต์ การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ๑. ในกรณีที่ท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง ท่านสามารถมีคำร้องขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทางเว็บไซต์กำหนด เมื่อทางเว็บไซต์ได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว ทางเว็บไซต์จะรีบดำเนินการแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านภายในระยะเวลาอันสมควร ๒. หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้งทางเว็บไซต์เพื่อให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ในการนี้ ทางเว็บไซต์จะจัดทำบันทึกคำคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย ๓. ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้ • ขอสำเนา หรือขอสำเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน • ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์ • ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน • ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล ๑. ทางเว็บไซต์อาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานของทางเว็บไซต์ และข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากท่าน ทางเว็บไซต์จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร หรือบุคคลภายนอก RabbitH หากเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง การใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีเหตุจำเป็นอันสมควรเพื่อ:ให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น ตรวจจับ ป้องกัน หรือระบุการทุจริต ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค ป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ RabbitH ผู้ใช้ของเรา หรือประชาชนตามที่กฎหมายกำหนด ความปลอดภัยของข้อมูล เราพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้อง RabbitH และผู้ใช้ของเราจากการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย หรือการทำลายข้อมูลที่เราเก็บรักษาโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลของคุณ เราไม่ให้การรับประกันหรือการรับรองต่อความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ของเรา และเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลที่คุณได้ส่งมอบให้เราผ่านเว็บไซต์จะไม่ถูกสกัดกั้นขณะถ่ายโอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เราปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมาให้เรา ทั้งระหว่างการส่งและเมื่อเราได้รับข้อมูลนั้น เมื่อคุณป้อนข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต) ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนหรือแบบฟอร์มคำสั่งซื้อของเรา เราเข้ารหัสข้อมูลดังกล่าวนั้นโดยใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) เราเข้ารหัสบริการมากมายของเราด้วย SSL เราเสนอการยืนยันแบบสองขั้นตอนเมื่อคุณเข้าบัญชี RabbitH ของคุณ และคุณลักษณะ Safe Browsing เราตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของ RabbitH ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาที่เข้มงวด และอาจถูกลงโทษหรือเลิกจ้างหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว การปฏิบัติตามและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล เราตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างการปฏิบัติของเรากับนโยบายส่วนบุคคลของเราอย่างสม่ำเสมอ เรายังยึดตามกรอบโครงสร้างการกำกับดูแลตนเองหลายๆ รายการด้วย เมื่อเราได้รับคำร้องแบบลายลักษณ์อักษรที่เป็นทางการ เราจะติดต่อผู้ส่งคำร้องเพื่อติดตามผล เราทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เราไม่สามารถตกลงกับผู้ใช้ของเราโดยตรงได้ เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามตามอำนาจของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เช่น เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งศาล หมายศาล หรือหมายอาญา นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เราอาจต้องแจ้งข้อมูลด้วยความสมัครใจเพื่อช่วยสนับสนุนการสืบสวนตามการบังคับใช้กฎหมาย หรือมีความจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อปกป้องระบบของเรา ธุรกิจของเรา หรือสิทธิของผู้อื่น การเปลี่ยนแปลง นโยบายส่วนบุคคลของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ เราจะไม่ลดทอนสิทธิของคุณภายใต้นโยบายส่วนบุคคลนี้หากไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลในหน้าเว็บนี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน (รวมทั้งส่งอีเมลแจ้งเตือนเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลสำหรับบางบริการ) เรายังเก็บรักษานโยบายส่วนบุคคลฉบับก่อนหน้านี้ไว้ในที่เก็บถาวรเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบได้ การแบ่งปันข้อมูลและการถ่ายโอนข้ามพรมแดน เราทำสัญญากับผู้ให้บริการและซัพพลายเออร์บุคคลที่สามในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันสำหรับลูกค้าที่มีความสมบูรณ์ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือเราอาจทำสัญญากับผู้ให้บริการเพิ่มเติม เพื่อให้มีความสอดคล้องกับลูกค้าของเรามากยิ่งขึ้น การส่งผ่านธุรกิจ ในกรณีที่เราดำเนินการตามขั้นตอนการส่งผ่านธุรกิจ เช่น การควบรวมกิจการ การครอบครองโดยบริษัทอื่น หรือการขายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่จะมีการถ่ายโอน มีนาคม 2021

ข้อกฎหมาย

ปฎิบัติตามข้อควรกระทำที่เป็นธรรม ตามแบบอย่างอารยประเทศ

Privacy Policy

ไม่ล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

Terms and agreement

ข้อตกลงในการใช้บริการ

Disclaimer

ข้อสงวนสิทธิ์การรับผิด

Refund Policy

รายละเอียดการคืนเงิน และทำงบส่งสรรพากร

RabbbitH Trend

เรื่องหวย เรื่องง่าย เรื่องสถิติไว้ใจเรา