ระบบอาจคืนเงินสำหรับการซื้อใน Store RabbitH บางรายการ โดยขึ้นอยู่กับนโยบายการคืนเงิน นอกจากนี้คุณยังติดต่อทีมพัฒนาได้โดยตรงที่ไลน์แอด

หมายเหตุ หากคุณลูกค้าไม่ประสงค์ขอคืนเงินสินค้าประเภทคู่มือเก็งเลขไทย 1,000 บาท ระบบจะทำการชดเชยให้ 3 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ตัวอย่าง. ได้ทำการซื้อคู่มือเก็งเลขไทย 1,000 บาท อันมีเลข 10 ชุด xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx ปรากฎไม่ตรงผลที่ออกใดๆระบบจะส่งข้อมูลชดเชยฟรี 3 ครั้งนับจากรอบบิลถัดไป
เงื่อนไข

 • เลขชุด xx สลับหรือตรงตัวถือว่า ระบบได้ทำการส่งข้อมูล “Statistical Forecasting” ทางสถิติสำเร็จแล้ว
 • ภายใน 3 ครั้งเลขชุด xx สลับหรือตรงถือว่าระบบได้ทำการชดเชยสำเร็จแล้ว
 • ในรอบบิลที่ 4 ลูกค้าต้องชำระเงินตามปกติเพื่อใช้บริการ

นโยบายการคืนเงินสินค้าประเภท คู่มือเก็งเลขไทย 1,000 บาทมีรายละเอียดดังนี้

 1. คืนเงินหลังประกาศผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
 2. ลูกค้าที่ขอคืนเงินจะไม่สามารถกลับมาใช้บริการใดๆในเว็บได้อีก เนื่องจากรบกวนลูกค้าท่านอื่นที่ใช้งานบนระบบเดียวกัน
 3. ลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์มขอคืนเงินด้านล่างภายใน 90 นาที หลังประกาศผลการออกรางวัลเท่านั้นมิฉะนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ
 4. ระยะเวลาคืนเงินภายใน 10 วันทำการตามปฏิทินธนาคารแห่งประเทศไทย
 5. ระบบหักค่าใช้จ่าย 40% จากรายการต่อไปนี้
  • ค่าจัดการทางบัญชีเพื่อยืนภาษีส่งสรรพากร
  • ค่าเช่าใช้ระบบ platform
  • ค่าแก้ไขเอกสารใบสั่งซื้อ

ตัวอย่าง นาง.มาสาย ทำการสั่งซื้อคู่มือเก็งเลข เพื่อใช้เป็นคู่มือในการซื้อลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัว ในราคา 1,000 บาท ระบบหักค่าใช้จ่าย 40% เป็นเงิน 400 บาท ฉะนั้นระบบจะทำการอนุมัติคืนเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 บาทถ้วนให้กับนาง.มาสาย

นโยบายการคืนเงินสินค้าประเภท ลอตเตอรี่ไทยและลาว ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาสินค้าให้ได้ มีรายละเอียดดังนี้

 1. ระยะเวลาคืนเงินภายใน 5 วันทำการตามปฏิทินธนาคารแห่งประเทศไทย
 2. ราคาค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยและลาวคืนเงินเต็มจำนวนตามใบสั่งซื้อ
 3. ระบบหักค่าใช้จ่าย 40% จากรายการต่อไปนี้
  • ค่าจัดการทางบัญชีเพื่อยืนภาษีส่งสรรพากร
  • ค่าเดินทางรวมถึงค่าติดต่อในการหาลอตเตอรี่ ตามใบสั่งซื้อ
  • ค่าแก้ไขเอกสารใบสั่งซื้อ

ตัวอย่าง นาย.สะดวก ทำการสั่งซื้อให้หาเลขท้ายสองตัว ประเภทลอตเตอรี่ไทยจำนวน 2 ใบราคา 600 บาท
ราคาลอตเตอรี่ตามกฎหมายราคาใบละ 80 บาทจำนวน 2ใบเป็นเงิน 160 บาท คงเหลือ 440 บาท ระบบหักค่าใช้จ่าย 40% เป็นเงิน 176 บาท ฉะนั้นระบบจะทำการอนุมัติคืนเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 424 บาทถ้วนให้กับนาย.สะดวก

แบบฟอร์มคำขอคืนเงิน

[ข้อมูลของคุณจะได้รับการดูแลภายใต้นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และทางระบบจำเป็นต้องนำส่งชื่อ นามสกุล ข้อมูลบัญชีธนาคารและหมายเลขบัตรบัตรประชาชนให้สรรพากรในรายงานทางบัญชี ในการชำระภาษี]