ระบบอาจคืนเงินสำหรับการซื้อบนหน้าเว็บ RabbitH บางรายการ โดยขึ้นอยู่กับนโยบายการคืนเงิน นอกจากนี้คุณยังติดต่อทีมพัฒนาได้โดยตรงที่ไลน์แอด

หมายเหตุ นโยบายคืนเงินนี้มีขึ้นเพื่อให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคที่ไม่ประทับใจในสินค้า และเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของการให้บริการ

 • เลขชุด xx สลับหรือตรงตัวถือว่า ระบบได้ทำการส่งข้อมูล “Statistical Forecasting” ทางสถิติสำเร็จแล้ว

นโยบายการคืนเงินรายละเอียดดังนี้

 1. ลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์มขอคืนเงินด้านล่าง หลังประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลภายในเวลา 17.30 น. มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ
 2. ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการ หากตรวจพบลูกค้าที่ขอคืนเงินซ้ำซ้อนเกิน 2 ครั้งขึ้นไปเนื่องจากเข้าข่ายมิจฉาชีพและรบกวนลูกค้าท่านอื่นที่ใช้งานบนระบบเดียวกัน
 3. ระบบจะคืนเงินภายใน 10 วันทำการ ตามปฏิทินธนาคารแห่งประเทศไทย
 4. ระบบจำเป็นต้องหักค่าใช้จ่าย 40% ของราคาสินค้า จากรายการต่อไปนี้
  • ค่าจัดการทางบัญชีเพื่อยืนภาษีส่งสรรพากร
  • ค่าเช่าใช้ระบบ platform
  • ค่าแก้ไขเอกสารใบสั่งซื้อ

ตัวอย่าง นาง.มาสาย ทำการสั่งซื้อคู่มือเก็งเลข เพื่อใช้เป็นคู่มือในการซื้อลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัว ในราคา 1,000 บาท ระบบหักค่าใช้จ่าย 40% เป็นเงิน 400 บาท ฉะนั้นระบบจะทำการอนุมัติคืนเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 บาทถ้วนให้กับนาง.มาสาย

นโยบายการคืนเงินกรณีเป็นธุระจัดหาลอตเตอรี่ไทยหรือลาว ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาสินค้าให้ได้ มีรายละเอียดดังนี้

 1. ระยะเวลาคืนเงินภายใน 10 วันทำการตามปฏิทินธนาคารแห่งประเทศไทย
 2. ราคาค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยและลาวคืนเงินเต็มจำนวนตามใบสั่งซื้อ
 3. ระบบหักค่าใช้จ่าย 40% จากรายการต่อไปนี้
  • ค่าจัดการทางบัญชีเพื่อยืนภาษีส่งสรรพากร
  • ค่าเดินทางรวมถึงค่าติดต่อในการหาลอตเตอรี่ ตามใบสั่งซื้อ
  • ค่าแก้ไขเอกสารใบสั่งซื้อ

ตัวอย่าง นาย.สะดวก ทำการสั่งซื้อให้หาเลขท้ายสองตัว ประเภทลอตเตอรี่ไทยจำนวน 2 ใบราคา 600 บาท
ราคาลอตเตอรี่ตามกฎหมายราคาใบละ 80 บาทจำนวน 2ใบเป็นเงิน 160 บาท คงเหลือ 440 บาท ระบบหักค่าใช้จ่าย 40% เป็นเงิน 176 บาท ฉะนั้นระบบจะทำการอนุมัติคืนเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 424 บาทถ้วนให้กับนาย.สะดวก

แบบฟอร์มคำขอคืนเงิน

[ข้อมูลของคุณจะได้รับการดูแลภายใต้นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และทางระบบจำเป็นต้องนำส่งชื่อ นามสกุล ข้อมูลบัญชีธนาคารและหมายเลขบัตรบัตรประชาชนแก่สรรพากรในรายงานการเสียภาษี]