Sales Executive

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-รับผิดชอบยอดขายตามที่ได้รับมอบหมายต่อสัปดาห์และทำการปิดยอดให้ได้ตามกำหนด [ยอดขายออนไลน์สัปดาห์ละ 80,000 บาท]
-เพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่และดูแลฐานลูกค้าเดิมของบริษัท
-จัดทำแผนขายและรายงานต่อสัปดาห์
-จัดทำเอกสารการสั่งซื้อและติดต่อประสานงานกับทีมงานภายในบริษัท เพื่อให้การขายและการจัดส่งสินค้าสำเร็จลุล่วง

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ม.6
ประสบการณ์(ปี) : 0-2
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัด หรือภูมิลำเนาที่อาศัยในปัจจุบัน

คุณสมบัติเพิ่มเติม
-มีใจรักการขายและการบริการ และสามารถนำเสนอสินค้าได้ดี
-หากมีความรู้ด้านการขาย shopee, lazada จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : ระดับเจ้าหน้าที่
อายุงาน : 0-2 ปี
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
เงินเดือน : 15,000 บาท
อุตสาหกรรม : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฟังก์ชันงาน : งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ > งานขาย
ประเภทการจ้างงาน : งานเต็มเวลา
สวัสดิการ : ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

เอกสารทางราชการที่ต้องมี
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารสมัครงานที่ต้องมี
เรซูเม่ และรูปถ่าย
สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)
ประกาศนียบัติรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ (Certification ถ้ามี)
ใบรับรอบ การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ