2558

โอกาสถูกเลขท้าย 2 ตัว มีเพียง 1% แรบบิทช่วยให้คุณได้รับโอกาส 1% นั้นได้ง่ายขึ้น ด้วยเลขเก็ง 30 ชุด และสถิติย้อนหลังเลขที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว คู่มือแรบบิทช่วยถูกรางวัล
30ธันวาคม2558 008217 02 Home trophy
17ธันวาคม2558 930255 08 Home trophy
1ธันวาคม2558 915350 78
16พฤศจิกายน2558 795283 03 Home trophy
1พฤศจิกายน2558 361211 45 Home trophy
16ตุลาคม2558 968630 62 Home trophy
1ตุลาคม2558 594825 07 Home trophy
16กันยายน2558 743148 06 Home trophy
1กันยายน2558 021094 89 Home trophy
16สิงหาคม2558 033363 40 Home trophy
1สิงหาคม2558 518677 53
16กรกฎาคม2558 121507 49 Home trophy
1กรกฎาคม2558 759049 26 Home trophy
16มิถุนายน2558 644742 05 Home trophy
2มิถุนายน2558 388881 65 Home trophy
16พฤษภาคม2558 011421 38 Home trophy
2พฤษภาคม2558 543466 30 Home trophy
16เมษายน2558 506260 38 Home trophy
1เมษายน2558 605704 70 Home trophy
16มีนาคม2558 048151 92 Home trophy
1มีนาคม2558 240237 34 Home trophy
16กุมภาพันธ์2558 001864 90 Home trophy
1กุมภาพันธ์2558 155537 79
16มกราคม2558 244351 74 Home trophy

ตรวจรางวัลที่ 1 และสลากเลขท้าย 2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาล

2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563

mountainTHArtboard 66 100

เงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแบ่งเป็น 9 ชนิดของเงินรางวัลทั้งหมด

โดยสลาก 1 ชุดมีจำนวนหนึ่งล้านฉบับ จำหน่ายราคาปลีกฉบับละ 80 บาท ถ้าจำหน่ายหมดกำหนดเงินรางวัลต่อชุดดังนี้
thailottery

  • รางวัลที่หนึ่งจำนวน 1 รางวัล มูลค่า 6,000,000 บาท
  • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งจำนวน 2 รางวัล 100,000 บาท
  • รางวัลที่สอง จำนวน 5 รางวัล มูลค่า 200,000 บาท
  • รางวัลที่สาม จำนวน 10 รางวัล มูลค่า 80,000 บาท
  • รางวัลที่สี่ จำนวน 50 รางวัล มูลค่า 40,000 บาท
  • รางวัลที่ห้า จำนวน 100 รางวัล มูลค่า 20,000 บาท
  • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง 2,000 รางวัล 4,000 บาท
  • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง 2,000 รางวัล 4,000 บาท
  • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง 10,000 รางวัล 2,000 บาท

สลาก 1 ชุด มี 14,168 รางวัล เป็นเงิน 48,000,000 บาท
เงื่อนไขการขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก. เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
ข. ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆ ต้องลดลงตามส่วน
ค. ผู้ถูกรางวัลต้องมาขอรับเงินรางวัลภายใน 2 ปี นับจากวันประกาศผลออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล หากพ้นกำหนดจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ง. ผู้ขอรับเงินรางวัลต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัล ทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท