2559

เพิ่มโอกาสถูกเลขท้าย 2 ตัว ด้วยความรู้ด้านการลงทุนจาก กระต่าย เรื่องหวย เรื่องง่าย เว็บไซต์รวมข้อมูลจากสถิติการค้นหา ช่วยเพิ่มโอกาส 1% ในการถูกรางวัล โปร่งใสตรวจหวยย้อนหลังได้ตามจริง

งวดวันที่ รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว คู่มือแรบบิทช่วยถูกรางวัล
30ธันวาคม2559 377712 46 Home trophy
16ธันวาคม2559 435286 35 Home trophy
1ธันวาคม2559 086069 77 Home trophy
16พฤศจิกายน2559 858383 44 Home trophy
1พฤศจิกายน2559 785438 86 Home trophy
16ตุลาคม2559 571947 98 Home trophy
1ตุลาคม2559 887102 33
16กันยายน2559 240650 42 Home trophy
1กันยายน2559 638684 62 Home trophy
16สิงหาคม2559 254004 33 Home trophy
1สิงหาคม2559 272932 57 Home trophy
16กรกฎาคม2559 449764 55
1กรกฎาคม2559 082460 53
16มิถุนายน2559 073816 79 Home trophy
1มิถุนายน2559 511825 14 Home trophy
16พฤษภาคม2559 141737 98 Home trophy
2พฤษภาคม2559 399459 02 Home trophy
16เมษายน2559 221609 87 Home trophy
1เมษายน2559 066720 92 Home trophy
16มีนาคม2559 134918 32 Home trophy
1มีนาคม2559 439686 06 Home trophy
16กุมภาพันธ์2559 356364 98 Home trophy
1กุมภาพันธ์2559 927800 09
17มกราคม2559 304371 50 Home trophy

ตรวจรางวัลที่ 1 และสลากเลขท้าย 2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาล

2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563

mountainTHArtboard 66 100

สลากการกุศลอีกบริการของสลากกินแบ่งรัฐบาล

มีเงินรางวัลต่อไปนี้

รางวัลที่หนึ่งมีจำนวน 1 รางวัลมูลค่า 6,000,000 (บาท)
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีจำนวน 2 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 100,000 มูลค่า (บาท)

รางวัลที่สองมีจำนวน 5 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 200,000 (บาท)
รางวัลที่สามมีจำนวน 10 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 80,000 (บาท)
รางวัลที่สี่มีจำนวน 50 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 40,000 (บาท)
รางวัลที่ห้ามีจำนวน 100 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 20,000 (บาท)

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้งมีจำนวน 2,000 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 4,000 (บาท)
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้งมีจำนวน 2,000 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 4,000 (บาท)
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้งมีจำนวน 10,000 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 2,000 (บาท)

เงื่อนไขการรับเงิน รางวัลสลากการกุศล
ก. เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
ข. ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆ ต้องลดลงตามส่วน
ค. ตรวจผลรางวัลโดยใช้ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดเดียวกัน
ง. ผู้ถูกรางวัลมีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัลภายใน 10 ปี นับแต่วันออกรางวัลสลากการกุศล หากพ้นกำหนดจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
จ. ผู้ขอรับเงินรางวัลต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล