สะสมทรัพย์ ทำเงินงอกเงยจากสลากเสี่ยง สร้างโอกาสทางการเงิน ด้วยความรู้คู่การลงทุนกับ แรบบิท Hคุณถูกหวย ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล นอกจากขึ้นเงินที่ได้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สนามบินน้ำแล้ว ยังสามารถขึ้นเงินได้ที่ธนาคารออมสิน

งวดวันที่ รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว คู่มือแรบบิทช่วยถูกรางวัล
30ธันวาคม2562 510541 81
16ธันวาคม2562 529924 97
1ธันวาคม2562 453522 81
16พฤศจิกายน2562 017223 32
1พฤศจิกายน2562 967375 79
16ตุลาคม2562 812564 15
1ตุลาคม2562 691197 59
16กันยายน2562 340388 85
1กันยายน2562 798787 20
16สิงหาคม2562 775476 89
1สิงหาคม2562 387006 58
15กรกฎาคม2562 369765 88
1กรกฎาคม2562 943647 86
16มิถุนายน2562 174055 29
1มิถุนายน2562 516461 46
16พฤษภาคม2562 962526 71
2พฤษภาคม2562 061324 25
16เมษายน2562 570331 23
1เมษายน2562 109767 52
16มีนาคม2562 724628 64
1มีนาคม2562 345650 65
16กุมภาพันธ์2562 074824 56
1กุมภาพันธ์2562 967134 04
17มกราคม2562 197079 65

ตรวจรางวัลที่ 1 และสลากเลขท้าย 2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาล

2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563

ธนาคารออมสิน จ่ายเงินต่อผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

อีกหนึ่งบริการที่ทางธนาคารอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน ผู้ถูกรางวัลรับเงินง่ายขึ้นเปิดให้บริการตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์ สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ขึ้นรางวัลได้นั้นต้องเป็นสลากงวดปัจจุบัน และสลากจะต้องมีสภาพสมบรูณ์ ไม่มีรอยลบ ขูดขีดหรือชำรุดเสียหายมีลายมือชื่อ นามสกุลเขียนกำกับหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อแสดงตัวตน การจ่ายเงินรางวัลนั้นทางธนาคารออมสิน จะจ่ายเฉพาะรางวัลต่อไปนี้

  • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
  • รางวัลที่ 2
  • รางวัลที่ 3
  • รางวัลที่ 4
  • รางวัลที่ 5
  • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
  • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
  • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว

หมายเหตุ
ผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 ติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล
1. นำจ่ายเงินรางวัลโดยโอนเงินเข้าบัญชี
2. ชื่อด้านหลังสลากกินแบ่งรัฐบาล, เลขที่บัญชีเงินฝากและหมายเลขบัตรประชาชนของผู้รับเงินรางวัลต้องตรงกัน

คุณสมบัติผู้ขอเงินรางวัล
1. เป็นบุคคลอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ยกเว้นผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส (เป็นไปตามระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ม.4)
2. มีบัญชีธนาคารออมสิน

อัตราค่าธรรมเนียมมี 2 ส่วน ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ในอัตรา 1 บาทหรือร้อยละ 0.5 กรณีสลากการกุศลต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายอัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล
2. ค่าธรรมเนียมการให้บริการธนาคารออมสินอัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล