ตำแหน่ง VDO ตัดต่อ

รับนักศึกษาฝึกงาน สนใจทักแชท

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 18 – 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 0 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน : ทำงานที่บ้าน ทำงานบน Asana Online Platform

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– วางแผนและจัดทำ Content Calendar ในแต่ละเดือน ผ่านสื่อ Social Media ( FB/IG/LINE)
– สร้างเนื้อหาและบทความ ประกอบการโฆษณประชาสัมพันธ์ ผ่าน Social Media เพื่อส่งเสริม SEM
– ประสานงานกับทีมงาน เช่น Graphics Designer / Sales / Marketing เพื่อนำเสนอเนื้อหา ให้ตอบโจทย์และตรงตามวัตถุประสงค์ของแบรนด์
– สร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่ม Brand Loyalty โดยใช้ทักษะการสื่อสารอย่าง สร้างสรรค์
– ตัดต่อ Video ตามมอบหมาย
– ออกแบบ / แก้ไข VDO ให้มีความน่าสนใจ น่าติดตาม เช่น ใส่เสียง เอฟเฟค รูป
– วางแผนและเขียน Storyboard สำหรับทำวีดีโอเพื่อใช้ในสื่อออนไลน์