RabbitH Innovation

อภิธานศัพท์ "หวย"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary

ภาษาและสำนวนในชีวิตประจำวัน

ภาษาท้องถิ่น

Thai-English: NECTEC’s Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวย[N] lottery, See also: raffle, draw, Syn. สลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี่, Example: บางคนเล่นพนันฟุตบอล เล่นหวย เล่นพระกัน เพื่อหาความสุขเล็กๆน้อยๆ, Count unit: ฉบับ, ใบ, Notes: (ปาก)
ถูกหวย[V] win the prize in lottery, See also: win a lottery prize, Syn. ถูกเบอร์, Example: ข้าพเจ้ารู้ว่าส่วนหนึ่งของคำอธิษฐานของเธอคือ ขอให้ถูกหวย, Thai definition: ได้รับเงินรางวัลจากการเล่นหวยใต้ดิน
แทงหวย[V] buy a lottery ticket, See also: make a gamble, Example: แม่นั้นดูเหมือนจะพอใจที่มีเงินสำหรับแทงหวยทุกงวดๆ, Thai definition: ซื้อเลขหวยโดยหวังถูกรางวัล
ใบ้หวย[V] hint, See also: give a hint for buying lotteries, Syn. บอกหวย, Example: หมอดูใบ้หวยได้แม่นมาก
หวยเบอร์[N] lottery, Syn. หวย, ล็อตเตอรี่, Example: ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ฝากความหวังไว้กับเลขเด็ดหวยเบอร์
หวยเบอร์[N] lottery, See also: state lottery, Syn. หวย, Example: เดี๋ยวนี้ผมเลิกหวังกับหวยเบอร์แล้ว
หวยเถื่อน[N] illegal lottery, See also: numbers game, Example: แม้แผ่นดินอีสานจะแห้งแล้งเพียงใด แต่หวยเถื่อนกลับเบ่งบานเจริญเติบโต จนเรียกได้ว่าอีสานเป็นอาณาจักรเจ้ามือสลากกินรวบ
หวยใต้ดิน[N] illegal lottery, Syn. หวย, Example: ชาวบ้านมักจะเล่นการพนันเช่น ถั่วโป ชนไก่ กัดปลา หวยใต้ดิน ลอตเตอรี่ ฯลฯ เพื่อหวังรวยทางลัด, Thai definition: การเล่นการพนันที่ใช้เลขรางวัลจากสลากกินแบ่งในการพนัน
เจ้ามือหวย[N] host of lottery gamble, See also: banker of lottery gamble, Example: ขอนแก่นได้ชื่อว่ามีเจ้ามือหวยเถื่อนมากที่สุดในประเทศไทย, Count unit: คน
  
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระหวยก. ระโหย.
หวยน. หวย ก ข
หวยสลากกินแบ่ง.
หวย ก ขน. การพนันอย่างหนึ่ง ที่ออกเป็นตัวหนังสือ คือ ใช้พยัญชนะในภาษาไทยตั้งแต่ ก ถึง ฮ เป็นหลัก โดยตัดออกเป็นบางตัว เหลือเพียง ๓๖ ตัว ตัวที่ออกเสียงเหมือนกันจะตั้งชื่อให้ต่างกัน เช่น ข ง่วยโป๊ ฃ เจี่ยมกวย ค หะตั๋ง ฅ เม่งจู ฆ ยิดซัว ทั้งนี้เพราะได้นำวิธีเล่นหวยของจีนมาปรับปรุงใช้, หวย ก็เรียก.
หวยใต้ดินดู สลากกินรวบ.
หวยเถื่อนดู สลากกินรวบ.
หวยเบอร์น. สลากกินแบ่ง.
เหวยว. คำที่ใช้ประกอบข้อความที่มีความหมายในเชิงถามหรือชักชวนเป็นต้น เช่น ใครเล่าเหวยจะไปกับพวกเราบ้าง มาละเหวยมาละวา.
เหวย ๆอ. คำร้องเรียกแสดงว่ามีอำนาจหรือแสดงความดูหมิ่นเหยียดหยามเป็นต้น เช่น เหวย ๆ เจ้าเด็กน้อย.
เหวย ๆว. เสียงร้องเรียกที่ได้ยินแต่ที่ไกล เช่น ได้ยินเสียงใครมาร้องเรียกอยู่เหวย ๆ.
ขุนบาลน. บุคคลที่ได้รับอนุญาตผูกอากรที่เป็นรายได้จากการพนันประเภทหวย เพื่อส่งรายได้ให้แก่รัฐ, มาจากทินนามเต็มว่า ขุนบาลเบิกบุรีรัตน์.
ไขว้โรงก. กลับตรงกันข้าม (เดิมเป็นภาษาใช้ในการพนันหวย ก ข มีตัวโรงเช้า โรงคํ่า เมื่อผู้แทงระบุตัวแทงแล้ว ถ้าหากตัวออกกลับกันเสีย ก็เรียกว่า ขุนบาลกินอย่างไขว้โรง, ตรงกับว่า โอละพ่อ).
เจ้ามือน. ผู้ตั้งต้นในวงการพนันเช่นวงไพ่, ผู้รับกินรับใช้ในการเล่นการพนันเช่นถั่ว โป หวย
เดินโพยก. รับแทงหวยและนำรายการไปส่งเจ้ามือ.
ตะแก, ตะแก่น. ตัวแก เช่น แล้วตรัสกับเสนานินทาเมีย ตะแก่เสียจริตผิดแล้วเหวย (สังข์ทอง)
แทงเล่นการพนันบางชนิด เช่น แทงหวย แทงลอตเตอรี่ แทงโป.
นักงานน. หน้าที่ เช่น อันการสงครามครั้งนี้ ไว้นักงานพี่จะช่วยหัก (รามเกียรติ์ ร. ๑), เจ้าพนักงาน เช่น เหวยนักงานเอ๋ย เร่งรุกเร็วบัดนี้พลัน จงแสดงทุกข์แห่งโอรส ให้ปรากฏโดยคดี ว่าบัดนี้หมู่สีพีลงโทษ โกรธจอมธรรม์ (ม. คำหลวง หิมพานต์).
ใบ้แนะด้วยอุบาย เช่น บอกใบ้, บอกเลศนัย เช่น ใบ้หวย.
รา ๔ส. เราทั้งคู่, เขาทั้งคู่, ในคำว่า สองรา, ต่อมาใช้หมายถึงเกิน ๒ ก็ได้ เช่น เร่งหาประกันมาทันใด ผู้คุมเหวยรับไว้ทั้งสามรา (ขุนช้างขุนแผน).
สรตะ(สะระ-) น. การคาดคะเนตามเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการพนัน มีหวย ถั่ว โป เป็นต้น
สลากกินแบ่งน. สลากที่จัดให้มีขึ้นเพื่อขายให้แก่ผู้เล่นเป็นการเสี่ยงโชค โดยมีการให้รางวัลที่แบ่งเป็นหลายรางวัลแก่ผู้เล่นซึ่งถือสลากเลขหมายรางวัลที่ออกตามวิธีการที่กำหนด, ลอตเตอรี่ หวย หรือ หวยเบอร์ ก็เรียก.
สลากกินรวบน. การพนันเสี่ยงโชคอย่างหนึ่งที่ผิดกฎหมาย เจ้ามือรับแทงตัวเลขซึ่งใช้ตัวเลขท้ายของรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลเลขท้ายสองตัว สามตัว ของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นตัวเลขถูกรางวัล ถ้าผู้เล่นแทงถูก เจ้ามือจ่ายเงินให้ตามอัตราที่กำหนดไว้ เช่น เขาถูกสลากกินรวบกินจนหมดตัว, ภาษาปากว่า กินรวบ หวยใต้ดิน หรือหวยเถื่อน
สัตว-, สัตว์(สัดตะวะ-, สัด) น. สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ ส่วนมากมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เอง, ความหมายที่ใช้กันเป็นสามัญหมายถึง สัตว์ที่ไม่ใช่คน, เดรัจฉาน.
โสฬสตำราเล่นการพนันครั้งโบราณสำหรับเล่นหวย เล่นถั่ว

growth with us

Welcome to RabbitH Global Investors.

Project web 3.0

Lottery prediction cloud system for niche market segment.